Spring naar de inhoud

Parochies in de federatie Opglabbeek

Kerk in Opglabbeek gaat over de drie parochies die de vroegere gemeente Opglabbeek omvatten.

De samenwerking tussen deze drie parochies noemt men op dit moment een federatie en zal later moeten uitgroeien naar een pastorale eenheid. De drie parochies zijn Onze Lieve Vrouw der Kempen in Nieuwe Kempen, Sint-Jozef in Louwel en Sint-Lambertus in Opglabbeek-centrum.


Hoofdkerk: Sint-Lambertuskerk te Opglabbeek

De exacte datum van het ontstaan van de eerste kerk in Opglabbeek is niet te achterhalen. Wat wel duidelijk is, is het feit dat Opglabbeek en Neerglabbeek een sterke band hadden met elkaar. De oorspronkelijke kerken werden waarschijnlijk gebouwd ten tijde van de graven van Loon. Op 29 juli 1218 werden de kerken van Opglabbeek en Neerglabbeek door graaf Lodewijk II van Loon geschonken aan de Norbertijnerabdij van Averbode. De huidige parochiekerk bestaat uit diverse delen die in verschillende eeuwen zijn gebouwd. De westertoren is het oudste gedeelte. Deze zou rond het jaar 1300 gebouwd zijn. In het begin van de 16de eeuw is er een kerk gebouwd uit mergelsteen die los van de westertoren stond. Deze kerk vertoont veel gelijkenis met de oude Sint-Aldegondiskerk in As.
Ze verving het oorspronkelijke houten kerkje dat er stond. In het begin van de 20ste eeuw is de driebeukige kerk gedeeltelijk afgebroken om ze te kunnen vergroten. De noordelijke beuk werd afgebroken en een nieuwe, grotere middenbeuk met een nieuwe noordelijke beuk aangebouwd. In 1927 werd de eerste steen gelegd en in 1930 werd de nieuwe kerk ingewijd door bisschop Kerkhofs. De kerk bezit enkele mooie glasramen in het oudste gedeelte. In 2020 werden enkele oude glasramen vervangen door nieuwe hedendaagse glasramen. Het prachtige altaar gemaakt uit de vroegere communiebank trekt de aandacht naast een mooi houten Madonnabeeld uit de 16de eeuw.


Nevenkerk: Sint-Jozefkerk te Louwel

Louwel, een gehucht van Opglabbeek, is de laatste tientallen jaren sterk gegroeid in het aantal bewoners. In de jaren 1950 groeide stilaan het verlangen naar een eigen kerk en school. Onder de inspiratie van de toenmalige pastoor van Opglabbeek, Frans Beelen, werden de eerste stappen gezet. Er waren plannen om een scholencomplex, de huidige kleuterklassen, op te richten van zes klassen. Drie ervan zouden in de beginfase dienst doen als noodkerk. In 1960 werd deze noodkerk ingewijd. In 1966 werd de aanzet gegeven voor het bouwen van de huidige parochiekerk. In 1967 werd de eerste steen gelegd en op 13 september 1969 werd de kerk officieel ingewijd door Mgr Heusschen, bisschop van Hasselt. Op 1 januari 1971 werd Louwel een zelfstandige parochie met als eerste pastoor Jozef Bloemen. Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de parochiekerk werd er een bijzondere kruisweg aangekocht. Deze kruisweg is anders dan de gewone en heeft een meer Bijbelse achtergrond. Hij werd door paus Johannes-Paulus II in 1991 in het Colosseum te Rome voorgesteld. Het meubilair van de kerk is hoofdzakelijk het werk van Louwelse inwoners. Dit mag zeker bewonderd worden als een kunstige uitwerking met een diepe symboliek. De oorspronkelijke doopkapel kreeg in een latere fase de functie van rouwkapel maar doet voornamelijk dienst als bidkapel van Onze Lieve Vrouw. Deze kapel is dagelijks toegankelijk voor een persoonlijk gebed of het ontsteken van een kaars als uiterlijk teken van gebed.


De kerk van Onze Lieve Vrouw der Kempen te Nieuwe Kempen

Nieuwe Kempen, een gehucht van Opglabbeek, kwam eigenlijk pas vanaf de 20ste eeuw tot ontplooiing door het ontstaan van de mijnen. In 1926 verkocht de gemeente Opglabbeek 300 ha heidegrond om met de opbrengst de vernieuwde Sint-Lambertuskerk te bouwen. Pas na de Tweede Wereldoorlog zal Nieuwe Kempen stilaan meer en meer inwoners tellen. Op een bepaald moment werd de gemeente terug eigenaar van de gronden waar nu de kerk en de scholen op staan. Door een ruiling van gronden met de kerkraad van Opglabbeek werd zij eigenaar en kon men beginnen met de bouw van kapel en schoolgebouwen. In 1960 zou toenmalige pastoor Beelen van Opglabbeek samen met zijn kapelaan Jaak Martens (afkomstig uit Opglabbeek) dit werk tot een goed einde brengen. In maart 1961 werd de kapel ingewijd door Mgr Heusschen, hulpbisschop van Luik en Limburg. Vanaf Pasen 1961 zou professor EH Jaak Martens de diensten verrichten. Met steun van de parochiale speeltuin Jeugdparadijs uit Opglabbeek kon stilaan het ene na het andere klasgebouw worden opgericht. De aarzelende start van de oprichting van een school in 1958 stierf een stille dood, maar in 1962 werd een nieuwe start genomen met de opening van de eerste kleuterklas.

Het zal duren tot 1 april 1977 vooraleer de parochie Nieuwe Kempen wordt erkend. De kapel wordt dan de kerk Onze Lieve Vrouw der Kempen en kapelaan Jaak Martens wordt de eerste pastoor van deze parochie. Jarenlang heeft hij samen met de inwoners van Nieuwe Kempen gewerkt aan de uitbouw van een parochiaal leven en nu mag hij de fiere parochieherder zijn.