Spring naar de inhoud

Misintenties

Misintenties
Mensen willen soms graag een misintentie aanvragen om hun geliefde te gedenken tijdens een eucharistieviering. Al de aanwezigen bidden dan voor de gebedsintenties in deze viering.

Aanvragen van misintenties kan op diverse manieren:

  • ofwel op het federatiesecretariaat
  • ofwel bij pastoor Jan Beliën
  • ofwel na de vieringen in de sacristie
  • ofwel via mail aan de pastoor (Hij bezorgt je een antwoord met vraag om een bijdrage over te schrijven op de parochierekening)

Aanvraag misintentie: Klik hier