Spring naar de inhoud

Uitvaarten

Wat

Afscheid nemen van een geliefde is altijd een moeilijk, pijnlijk en verdrietig gebeuren. Mensen willen dit op een respectvolle en eerbiedige manier doen. Je kan in alle vrijheid een keuze maken in diverse manieren van afscheid nemen.

Zo kan je kiezen voor een begraving op het plaatselijk kerkhof of voor een crematie. De afscheidsdienst kan op diverse plaatsen gebeuren. Meestal is dit in een aula bij de begrafenisondernemer, in de aula van het crematorium, in de plaatselijke parochiekerk of in een andere religieuze gemeenschap.

In een aula bij de begrafenisondernemer of het crematorium is het altijd een burgerlijke afscheidsviering. Een kerkelijke of religieuze afscheidsdienst heeft altijd plaats in een kerk of op een religieuze locatie.

Een christelijke afscheidsviering

Een christelijke afscheidsviering heeft dus altijd plaats in de plaatselijke parochiekerk.

Deze bestaat normaal uit een avondwake (vooravond om 18u 30) en een uitvaartviering om 10u 30. De juiste dag wordt onderling afgesproken met familie, begrafenisondernemer en parochie. Natuurlijk staat het de familie vrij om een keuze te maken. Men kan kiezen voor één van de twee momenten of voor beide.

Een christelijke uitvaartviering is sinds enkele jaren in de vorm van een gebedsviering. Families die heel uitdrukkelijk om een gegronde reden liefst een eucharistieviering wensen kunnen dit melden en in de mate van het mogelijke kan dit toegestaan worden.

Sinds de invoering van een christelijke uitvaartviering in de vorm van een gebedsviering willen we de band maken met de zondagsviering. Tijdens het eerste weekend van de maand volgend op de afscheidsviering zullen we als parochiegemeenschap al onze overledenen gedenken van de voorbije maand tijdens de eucharistieviering. Aan de aanwezige families wordt na het einde van de viering de gedachteniskaars van hun overledene overhandigd.

Op Allerheiligen in de namiddag is er een herdenkingsviering in de kerk van Opglabbeek waar we bidden voor alle overleden medeparochianen en in het bijzonder voor hen die het voorbije jaar zijn overleden. Tijdens de viering wordt er een gedachtenisprentje overhandigd en na de viering kunnen de families het gedachteniskruisje van hun overledene (deze van het voorbije jaar) afhalen.

Voorbereiding

Tot nu toe kan je kiezen welke voorganger je wenst in jouw afscheidsviering. Je kan kiezen voor de plaatselijke priester, een priester uit familie- of vriendenkring of een plaatselijke gemandateerde voorganger (geen priester). Als je geen voorkeur hebt dan volgen we een afwisseling tussen priester en gemandateerde.

Diegene die de afscheidsviering zal voorgaan, zoekt naar een overlegmoment met de familie van de overledene om concrete afspraken te maken. Hij of zij zal jullie een boek met mogelijke teksten bezorgen waarbij de viering een persoonlijk toets kan krijgen. Een eigen inbreng van teksten gebeurt in overleg. Bij voorkeur kiezen we voor het plaatselijk kerkkoor om met liederen de viering op te luisteren. Natuurlijk kan de familie ook een drietal liederen aanbrengen. Deze worden best op een usb-stick gezet die u wordt bezorgd.

Er is de mogelijkheid om eigen afscheidswoorden uit te spreken en om teksten zelf te lezen. We hanteren het principe: heel veel kan maar niets moet. Heel concrete afspraken maak je best met de voorganger van de afscheidsviering.

Contact

Via de begrafenisondernemer neem je contact op met de persoon die de afscheidsvieringen regelt.
Mevrouw Nicole Aerden, gsm  0478/497593

Bericht sturen naar de Pastoor