Spring naar de inhoud

Kerkraden

Wat
De kerkraden zijn de officiële instanties die instaan voor het beheren en onderhouden van de kerken. Als goede huisvaders moeten zij ervoor zorgen dat de gebouwen goed onderhouden worden en dit in samenspraak met het plaatselijke gemeentebestuur. Zij moeten er ook voor zorgen dat de liturgische en pastorale taken van de parochies kunnen plaats vinden in de diverse parochiekerken. Dit betekent dat ze zorgen voor verwarming, verlichting, nodige materialen en dergelijke. Daarvoor maken ze naast een meerjarenbegroting ook elk jaar een begroting op en waken erover dat de nodige financiën er zijn.

Contact
Voorzitter kerkraad Sint-Lambertus
Paul Jacobs, Ophovenbosstraat 54, tel 089/854490

Voorzitter kerkraad Sint-Jozef
Theo Denier, Slagmolenweg 12 bus 1, tel 0478/685728

Voorzitter kerkraad Onze Lieve Vrouw der Kempen
Eric Govaers, Korenbloemstraat 5, tel 0475/467164