Spring naar de inhoud

Ziekenbezoek en ziekenzalving

Wat

Ziekenbezoek:
In vroegere tijden was het de gewoonte dat de plaatselijke priester(s) een bezoek bracht(en) aan de zieken. Sinds heel wat jaren hebben ook medeparochianen deze taak mee overgenomen. Samana is een christelijke vereniging die aandacht heeft voor zieken en hoogbejaarden. Met tal van activiteiten probeert zij zieken of hoogbejaarden uit het isolement te halen en samen te brengen. Heel wat plaatselijke Samana-groepen doen ook regelmatige huisbezoeken aan zieken en hoogbejaarden die niet meer naar buiten kunnen komen. Dit alles gebeurt op basis van onderlinge afspraken. Natuurlijk kan je ook een bezoek van een priester aan huis aanvragen. In de mate van het mogelijke zal dat dan ook gebeuren.

Ziekenzalving:
Mensen die zwaar ziek zijn of voor een zware ingreep naar het ziekenhuis moeten gaan, zoeken vaak naar een teken van Gods nabijheid en kracht. De ziekenzalving is een warm teken van Gods bezorgdheid voor ieder mensenkind. In het teken van de zalving wil God een duidelijk liefdesteken geven van bezorgdheid, kracht en bemoediging. Mensen die wensen de ziekenzalving te ontvangen, nemen best even contact op met de parochiepriester om een afspraak te maken. Ziekenzalving is iets voor mensen die zwaar ziek zijn en een teken van Gods liefde willen ontvangen. Het hoeft zich dus niet te beperken tot het moment van sterven.

Contact
pastoor Jan Beliƫn, tel. 0476/29.89.73, email. j.belien@telenet.be

Bericht sturen naar de Pastoor