Spring naar de inhoud

Doopsels

Wat
Gedoopt worden in onze christelijke kerk betekent dat je jouw kind of
jongere laat opnemen in de grote vriendenkring van Jezus, die wij ook de kerkgemeenschap noemen. Door je doopsel word je als het ware opnieuw geboren tot kind van God en ben je welkom in Jezus’ vriendenkring.

Gedoopt worden betekent dat je de levensweg van Jezus wil volgen, dat zijn manier van leven een inspiratiebron is. Als ouders kies je ervoor om jouw kind op te voeden in de geest van het Evangelie (de boodschap die Jezus ons bracht in woord en daad).

Waar en wanneer

In onze federatie zijn er twee momenten waarop je jouw kind of jongere kunt laten dopen. Op de eerste zondag van de maand is er een gemeenschappelijke doopviering in de kerk van Opglabbeek en op de tweede zondag van de maand is deze in de kerk van Louwel. Je mag ook vragen om de tweede zondag van de maand de viering te laten doorgaan in de kerk van Nieuwe Kempen. De doopviering heeft plaats om 14u en er worden maximaal drie gezinnen per doopviering aangenomen. Als er meer aanvragen zijn dan is er een tweede viering om 15u.

Voorbereiding

Als voorbereiding op de doopviering is er een gemeenschappelijk vormingsmoment op de derde maandag van de maand voorafgaand aan de doopviering zelf. Deze avond gaat door in het federatiesecretariaat (Hoeverkerkweg 7 te Opglabbeek) van 19u30 tot ongeveer 20u30. Door omstandigheden kan er afgeweken worden van deze dag. De doopcatechiste verwittigt u altijd op voorhand.

Contact

Concrete afspraken worden gemaakt met de doopcatechiste mevrouw Nicole Aerden op gsm-nummer 0478/497593.