Spring naar de inhoud

Bestuur van de federatie

Parochiepriesters

Sinds zijn komst in 1991 vormde pastoor Lei Gielen samen met pastoor Chris Cuppens een team dat de verantwoordelijkheid op zich nam voor de drie parochies van Opglabbeek. In 2003 ging pastoor Chris Cuppens op pensioen en werd hij opgevolgd door pater Wim Bollen als medepastoor. Op 1 januari 2011 nam pastoor Lei Gielen alleen de taak op zich als pastoor voor de drie parochies. Op 1 juli 2014 werd pastoor Jan Beliën aangesteld als pastoor-moderator in samenwerking met pastoor Lei Gielen voor de drie parochies van Opglabbeek. Op 1 september 2015 kreeg pastoor Jan Beliën ook de verantwoordelijkheid over de federatie As (drie parochies van de gemeente As). Een spijtige val eind 2015 deed de gezondheidstoestand van pastoor Lei Gielen achteruit gaan. Hij verbleef een tijd in het ziekenhuis en daarna verschillende maanden in het woonzorgcentrum te Meeuwen. Gedurende verschillende maanden kwam hij terug naar Opglabbeek in 2017-2018. Nadien keerde hij noodgedwongen terug naar het woonzorgcentrum. Op 12 januari 2019 overleed hij aldaar. Sindsdien is pastoor Jan Beliën als parochiepriester alleen verantwoordelijk voor de federatie Opglabbeek en As.

Federatieraad

De federatieraad is een groep vrijwillige parochianen uit de drie parochies die samen met de parochiepriester het religieuze leven van de federatie leidt en dit op het liturgische, catechetische en diaconale vlak. Deze raad bestudeert, bespreekt en organiseert samen het reilen en zeilen van het kerkelijke leven. Hij zorgt ervoor dat op een haalbare manier een aantal liturgische vieringen plaats hebben, heeft aandacht voor de liturgische inhouden, de werking van de catechese en ook oog voor de noden van noodlijdenden in onze gemeenschap en ook in ontwikkelingslanden. Samen met de parochiepriester draagt deze raad als het ware de federatie. De voorzitter van deze federatieraad is Jos Delbroek. In de beginfase van de federatieraad was er in elke parochie nog een parochieraad maar stilaan zijn deze weggevallen en volledig opgenomen in de federatieraad.

Denkgroep

Dit is een kleine groep van vrijwilligers die samen met de pastoor en een afgevaardigde van het bisdom sinds 2019 regelmatig samenkomt om na te denken en te spreken over de toekomst van de kerk in onze federatie. Aan de hand van diverse gesprekstechnieken en geïnspireerd door de beleidslijnen vanuit het bisdom denken zij na over welke toekomst er is weggelegd in onze federatie: Hoe kunnen we nog meer samenwerken? Welke uitdagingen komen er op ons af? Welke vragen leven er bij mensen naar de kerk toe? Wat betekent geloven nog in deze tijd en dit vooral bij jongeren? Het zijn maar enkele vragen die ter sprake komen en nog zullen komen. Samen wil deze groep krijtlijnen uitzetten voor een toekomstige kerk in Opglabbeek.