Spring naar de inhoud

Vormsels

Wat

Bij het doopsel kozen jouw ouders ervoor om je te laten dopen. Vandaag mag jij zelf de stap zetten om als leerling van Jezus door het leven te gaan. Jezus’ levensweg is één van de mogelijke levenswegen die jij kan gaan. Spreekt de figuur van Jezus jou aan? Vind je in de vriendenkring van Jezus (kerkgemeenschap) mensen die de moeite waard zijn om na te volgen? Spreken de waarden die christenen belangrijk achten ook jou aan? Dan ben je welkom in de vriendenkring van Jezus. Tijdens de vormselviering mag je uitdrukkelijk jouw wens uitspreken om zoals Jezus in het leven te staan. De vormheer zal je namens God zalven met Gods Geest, die een kracht en inspiratie mag zijn in jouw leven.

Voorbereiding

Om bewust ja te zeggen tegen Jezus willen we met jou op weg gaan. Samen met je vormselcatechist ga je op zoek naar wat het betekent leerling van Jezus te zijn in deze tijd. In kleine groepjes of in grote groep zal je gedurende een achttal maanden regelmatig samenkomen rond allerlei thema’s. Je wordt uitgenodigd voor enkele vieringen in de kerk zoals bij de naamopgave of bij het ontvangen van een askruisje. Ook de ouders worden uitgenodigd voor één of twee informerende en inspirerende ouderavonden.

Wanneer

In de maand juni (jaar voorafgaand aan je vormsel) ontvangen de leerlingen van het vijfde leerjaar in onze plaatselijke basisscholen een brief om zich kenbaar te maken als mogelijke kandidaat voor de vormselvoorbereiding. Jongeren die niet in onze plaatselijke basisscholen zitten en toch in onze federatie hun vormsel willen doen, vragen we om zich in de maand juni kenbaar te maken ofwel door een telefonisch contact ofwel door het contactformulier in te vullen en door te mailen. In de maand september of oktober is er een ouderavond met inschrijving.

Datums van vormsel

De vormselvieringen hebben op dit moment plaats op de zaterdag van het vijfde paasweekend in Louwel samen met Nieuwe Kempen (15 uur) ofwel op de zaterdag van het zesde paasweekend in Opglabbeek (15 uur).

Dit betekent:

Vormselvieringen in 2023

Zaterdag 6 mei 2023
15u 00 vormsel in Louwel samen met Nieuwe Kempen

Zaterdag 13 mei 2023
15u 00 vormsel in Centrum

Contact

Algemeen: pastoor Jan Beliën, j.belien@telenet.be
Louwel en Nieuwe Kempen: Els Buntinx, els.buntinx1@telenet.be

Aanvraag voor een vormsel: klik hier